Щитовидна жлеза

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ

ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ: 6 мин.

Възможно ли е да имам хипотиреоидизъм, въпреки че показателите ми са в норма?

TSH

Това изследване не е скъпо, а в България се поема от здравната каса. Ако обаче, то е основният индикатор дали щитовидната жлеза функционира правилно или не, погледнато от научна гледна точка, може да доведе до неправилна преценка.

Ако TSH е в норма, често лекарят смята, че дозата на хормона ( ако се приема такъв по лекарско предписание) е правилна и сиптомите не могат да се дължат на хипотиреоидизъм.

Нормално TSH не винаги означава, нормална функция на щитовидната жлеза.

TSH –Thyroid Stimulating Hormone  е хормон, произвеждан от хипофизната жлеза в отговор на нивото на Т3 ( активната форма на хормона на щитивидната жлеза) вътре в хипофизната жлеза. Съществува обратнопропорционална връзка между TSH и нивото на T3.

Следователно, ако хипофизата улавя ниски нива на Т3, то тя произвежда повече TSH, което е послание за щитовидната жлеза да произвежда повече хормони. И обратното, ако T3 е високо – хипофизната жлеза произвежда по-малко TSH. По този начин хипофизата се опитва да регулира производството на хормони на щитовидната жлеза от самата щитовидната жлеза.

Често се среща погрешното разбиране при хората , че TSH е хормон на щитовидната жлеза.

Възможно е, когато видят ниско TSH при техните изследвания, да помислят, че хормонът на щитовидната жлеза е нисък. В действителност той може да е висок.

Така наречените нормални граници на TSH, използвани от клиничните лаборатории са 0.3 – 4.50 mU /l, като има съвсем малки разлики при различните лаборатории, а много важно е да се обърне внимание и на използваните от сътветната лаборатория мерни единици. Според функционалната медицина оптималният диапазон трябва да бъде 0,3 – 2,5 mU/l.

Има огромна дискусия в световен мащаб относно тези стойности, но за сега лабораториите продължават да се придържат към границите 0.3 – 4.50 mU /l. Не много отдавна, лабораториите, използваха референтни стойности от 0.4 – 5.50 mU /l. Отне много години, за да се постигне намаляване на горната граница  от 5.50 до 4.50. А сигурно ще отнеме поне още едно десетилетие, преди отново да се намали горната граница.

За това е добре хората да са информирани относно най-новите проучвания и ако например имате TSH 3,8 mU /l, може да се окаже, че то е високо именно за вас и е редно да продължите така нареченото медицинско разследване с вашия лекар.

Трябва също така да се разбере, че нормалният диапазон се отнася до общата популация. Това е насока, а не абсолютен факт за всяко тяло.

Например, TSH от 1,9 mU /l може да е нормално за някой, но не и за друг. Често въпреки, че TSH може да бъде в границите на нормата, човек може да страда от симтомите на хипофункция.

TSH е отражение на това какво се случва в хипофизната жлеза, не е задължително да е отражение на това, което се случва в останалата част от тялото като мускулите, кожата, мастната тъкан, черен дроб, бъбреците и сърцето. Ето защо, функцията на хипофизата може да показва нормални стойности, но не и общото състояние на тялото, доколкото хормоните на щитовидната жлеза са засегнати.

В допълнение, съществуват редица условия, които предотвратяват обичайното покачването на TSH, дължащи се на хипотиреоидизъм. Следователно, вашият TSH може да е в рамките на нормалното, докато всъщност страдате от хипотиреоидизъм.

TSH също може да бъде нисък, ако хипофизната жлеза не е в състояние да произвежда TSH като начало. Това се случва при хора, които са се подлагали на операция или радиация на хипофизата или на хипоталамуса в мозъка. Понякога, голям тумор на хипофизата или големи дози стероиди също могат да причинят ниско ниво на TSH. Понякога хипофизата може да бъде подложена на дегенерация поради инфекции или остър кръвоизлив, което също може да доведе до нисък TSH. От своя страна това може да доведе до ниско производство на тиреоиден хормон на щитовидната жлеза.

Ако причината за хипотиреоидизъм е в хипофизната жлеза, това се нарича вторичен хипотиреоидизъм. При първичен хипотиреоидизъм, причината е в самата щитовидната жлеза.

Третичен хипотиреоидизъм се нарича ако причината е в хипоталамуса. Само в първичния хипотиреоидизъм, TSH може да е високо. Ако имате вторичен или третичен хипотиреоидизъм, TSH обикновено е ниско или ниско към нормално.

FREE T4 – FT4

Това е сбодното ниво тироксин в кръвта. Основно кръвно изследване, което лекарите назначават, за да се направи оценка на състоянието на щитовидната жлеза. В България, то се поема от здравната каса. Може обаче да има хипофункция, дори когато TSH и свободния Т4 са в границите на нормата. Да кажем, че вашият лекар проверява FT4 в допълнение към TSH и се окаже, че и двата показателя са в норма. От това може да бъде заключено, че вашите симптоми не може да се дължат на хипотиреоидизъм.

Но това, че FT4 е в границите на референтните стойности не винаги означава, че функцията на  щитовидната функция е нормална.

Защо това е така?

Почти всичкият Т4 циркулира в кръвта свързан с протеини-носители и е неактивен. Само една малка част от общия Т4 циркулира като несвързан или FT4. Това FT4 е на разположение на тъканите, но свободният Т4 все още е неактивен хормон. Той трябва да се превърне в T3, който е активният хормон на щитовидната жлеза и по този начин активният вече хормон се свързва с рецептор на клетката, за да изпълнява своите функции. Този рецептор се нарича щитовиден хормонален рецептор (THR). Вътре в клетката, хормонът Т3, а не хормонът Т4 е този, който се свързва с рецептора THR. Поради това, нивото на Free T3( не FT4) в кръвта отразява това, което се случва вътре в тъканите.

В България, а и в много други страни по света, много често FT3 не се изследва, тъй като не се поема от здравните системи.

За вас е много важно да разберете, че за да имате палната картина по отношение функцията на щитовидната жлеза, FT3 неизменно трябва да присъства в изследванията ви. Често лекарите изписват терапия само с Т4 като това е продиктувано от знанието, че T4 се превръща в Т3 и се смята в световен мащаб, че този тип терапия би трябвало да бъде достатъчна.

Ето някои основни факти в идеологията на щитовидната жлеза

T3 в кръвта идва от два източника: около 20% произведен директно от щитовидната жлеза , а останалите 80%  от преобразуватено на T4 в Т3. Преобразуването на Т4 в Т3 се осъществява благодарение на ензим, наречен петдейодиназа, който е два типа : тип 1 и тип 2.

Тип 1 дейодиназа присъства в периферните тъкани, като например кожата, мускулите, костите, черния дроб, бъбреците и сърцето. Тип 2 дейодиназа присъства в хипофизната жлеза и останалата част на мозъка. Ако вашият тип 1 дейодиназа не работи нормално, то и преобразуването на Т4 в Т3 няма да бъде адекватно.

Има много общи условия, които пречат на нормалното функциониране на тип 1 дейодиназа като стареене, диабет, стрес, операция, инфекции, всяко хронично заболяване и някои лекарства като стероиди. T3 в тъканите може да бъде ниско, ако има проблем във функцията на този ензим и всъщност ще да се наблюдава хипо функция, въпреки че FT4 може да е в норма. Присъствието на Тип 2 дейодиназа в хипофизната жлеза прави възможна трансформацията на T4 в T3 в хипофизната жлеза. Това T3 съдържимо в хипофизната жлеза регулира количеството на TSH в реципрочност: ниско T3 в хипофизата води до висок TSH и обратно, високо Т3 в рамките на хипофизата води до нискък TSH.

Ако трансформацията на T4 в Т3 вътре в хипофизната жлеза, извършена от тип 2 дейодиназа е нормална, то и количеството T3 вътре в хипофизната жлеза ще бъде нормално. С нормално T3 в хипофизата, тя ще мисли, че хормонът на щитовидната жлеза е нормален и ще произвежда нормалното количество TSH.

По този начин, TSH ще бъде в нормални граници, въпреки че T3 може да е ниско в периферните тъкани (като мускули, кожа, кости, сърце, черен дроб и бъбреци) и вие всъщност да сте в хипофункция и изпитвате симптоматика. Въпреки това е възможно поради нормалните кръвни нива на изследваните хормони, да ви бъде казано, че тази симптоматика няма нищо общо с работата на щитовидната жлеза, тъй като тя се показва в норма.

Друго интересно наблюдение –  серум FT4 рязко се повишава с около 20%, когато гладувате в продължение на 12 или повече часа. В клиничната практика, много хора действително гладуват в продължение на 12 или повече часа, за да се изследват за холестерол, триглицериди и ниво на глюкоза и често го съчетават с контролни изследвания на панела на щитовидната жлеза. Това увеличение на свободния Т4 поради гладуването може да се окаже подвеждащо, тъй като не отразява всекидневието, в което може би няма присъствие на толкова дълъг глад. Вие може действително да бъдете с ниско FT4, но гладуването може да спомогне отчитането на нормални нива. Причината за това рязко увеличение на FT4 след гладуване е поради следния механизъм : гладуването води до намаляване на трансформацията на T4 в T3 в периферията, което причинява преходно натрупване на свободния Т4.

FREE T3 – FT3

FT3 показва свободен T3 в кръвта. По-голямото количество T3 циркулира в кръвта, плътно свързан с протеини. Само една малка част от общия Т3, присъства като свободен.

Тази свободна форма е на разположение на тъканите и е активният хормон на щитовидната жлеза. Може обаче да се наблюдава хипофункция дори когато TSH, свободните Т4 и Т3 са в границите на нормата в кръвните резултати.

Задължително проверявайте нивата на FT3 в допълнение към FT4 и TSH, които се покриват от здравната каса. Ако сте само на терапия с Т4, обикновено FТ4 е в горната половина на нормалния диапазон (високо към нормално), а FT3 е в долната половина на нормалния диапазон (ниска към нормална) поради  следните причини : липса на 20% от T3, което обикновено идва директно от щитовидната жлеза и неадекватно трансформиране на T4 в Т3 в периферните тъкани.

Не забравяйте, че FT3 , а не FT4 отразява нивото на хормона на щитовидната жлеза в тъканите.

REVERSE T3 (rT3)

Освен в Т3, Т4 се превръща също и в обратен T3 (RT3), който е метаболитно неактивен. Това преобразуване се извършва под ръководството на един ензим, наречен наречен тип 3 дейодиназа. При здрави индивиди, около 60% от Т4 се превръща в Т3 и останалите 40% в обратен Т3.

Запомнете, че FT3 е този, който отразява дейността на хормона на щитовидната жлеза в тъканите. По този начин, FT3 (и не някой друг тест) е най-важният тест за истинското състояние на вашето ниво на хормони на щитовидната жлеза.

 

 

2 thoughts on “ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ

  1. Павлина Владимирова каза:

    Благодаря за статията. От два месеца аз съм на терапия с Dithyron. И онзи ден изледванията ми показват ТСН – 3.4 /0.30-4.2/ , ft3 – 3.93 /3.20 – 6.80/ , ft4 – 9.03 /12.00-22.00/ . Според Вас, какво означават? Благодаря предварително!

    1. Симона Вътева каза:

      Здравейте, няма как да коментирам персонален случай, тъй като не познавам в детайл случващото се.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *